Etkinlikler
03
Haziran
Sağlıklı Su Yönetimi Kongresi
Değerli Meslektaşlarım, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Erzurum Halk Sağlığı Müdürlüğü, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından Sağlık Bakanlığınınkatkılarıyla 03 – 05 Haziran 2015 tarihlerinde Renaissance Polat Hotel Erzurum’da düzenlenecek olan“SAĞLIKLI SU YÖNETİMİ KONGRESİ” ne sizleri davet etmekten onur duyarım. Sağlıklı Su Yönetimi Kongresi’nde tartışılacak konuların; sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında karşılaşılacak sorunlara ışık tutması, değişen çevresel koşullar altında ülkemizde ortaya çıkabilecek olan sağlık sorunlarına önlem alınmasına yol göstermesi en büyük dileğimizdir. Su, yaşamın ve sağlığın vazgeçilemez bir unsurudur. Sağlık açısından belirli temel kriterleri taşımayan su da toplumlar için hastalık kaynağı olabilmektedir. Bu temel bakış açısı ışığında Çevre Mühendisliği, Kimya, Biyoloji, Tıp ve özel sektörün sağlıklı su üretme/sunma konusundaki deneyim ve birikimlerini paylaşabileceği ve tüketiciye en ideal suyun nasıl sunulabileceğinin irdeleyeceği bir Kongre düzenlemeyi amaçladık. Kongre’ye; Halk Sağlığı Müdürlüklerine bağlı Laboratuvarlardan, Çevre Sağlığı, Bulaşıcı Hastalıklar ve Kontrol Programları Şubelerinden, Üniversitelerin içme ve kullanma sularının temini, arıtımı, ambalajlanması, teknolojisi ve sağlığa etkileri konularıyla ilgilenen akademik birimlerinden, Bakanlıklarımızın su ve sağlıkla ilgili yönetim birimlerinin ilgili daire başkanlıklarından, belediyelerin su temini ve yönetiminden sorumlu birimlerinden ve konuyla ilgilenen diğer kamu kurum/kuruluşları ve özel sektörden katılımcılar olması beklenmektedir. Su alanında yaşanan gelişmelerin de paylaşılacağı bu bilimsel şölenin en verimli şekilde gerçekleştirilmesi için siz değerli meslektaşlarımızı Sağlıklı Su Yönetimi Kongresi’ne davet etmekten onur duyuyoruz. Kongre Eş Başkanı Prof. Dr. Hikmet Koçak Kongre Eş Başkanı Prof. Dr. Seçil Özkan
23
Ağustos
27. Ulusal Kimya Kongresi
Değerli Kimyacılar, Kimya Paydaşları, Kimya Severler, İlki 1984 yılında Erzurum’da Atatürk Üniversitesi Kimya Bölümü ve Türkiye Kimya Derneği tarafından düzenlenen Ulusal Kimya Kongre’lerinin 27. Ulusal Kimya Kongresi, Şehitler Diyarı ÇANAKKALE’mizde Çanakkale Deniz Zaferi ve Savaşlarının 100. Yılında, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 23-28 Ağustos 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Çanakkale Ruhu ile kardeşlik ve dayanışmanın en güzel göstergelerinden biri olmak üzere, ülkelerin kalkınmışlığında önemli ölçülerden olan KİMYA alanında TÜRKİYE’nin birikimini yansıtan tüm Kimyacıları, Kimya Paydaşlarını ve Kimya severleri 27. Ulusal Kimya Kongresi için ÇANAKKALE’de buluşturmak, tanıştırmak, kaynaştırmak, ortak hedeflere yeni birliktelikler oluşturmak üzere davet ediyoruz. KİMYA 2015’de daha öncekilerden farklı olarak, Anabilim Dalı esası değil, güncel araştırmaları içerecek 8 eşzamanlı konu esaslı oturumlar -Analiz, Sentez, İlaç ve Kozmetik, Malzeme, Yüzey ve Kataliz, Çevre ve Enerji, Gıda ve Doğal Ürünler ile Eğitim, İş ve Kültür-   oluşturulmuştur. Kimya ile ilgili katkı sunabilecek her kesimin yer bulabileceği alt konu başlıkları ile oturumların zenginleşmesi ve farklı alanlarda olup benzer konularda çalışanların tanışma zeminini oluşturmatasarlanmıştır. Kongre sürecinde, Davetli Genel Konuşmacılar yanı sıra aynı anlı oturumlarda Alan Konuşmacıları sunumları, Bilim Kurulunun değerlendirmesiyle belirlenecek sözel ve basılı - asılı sunumlar yer alacaktır. Ayrıca, ülkemizin kalkınmasında öncelikli alanlardan 3 konuda - İlaç, Enerji ve Malzeme - Açık oturumlarla sorunların çözümüne yönelik Üniversite - Sanayi ve Bürokrasi’den uzman görüşleri öne çıkarılacaktır. Yapılacak sunumlar Bilimsel içerik ve Anlatım dili yönüyle Bilim Kurulu, Davetli Konuşmacılar ve Katılımcılar tarafından değerlendirilecek, en iyileri ödüllendirilecektir. Tarih ve Doğa zengini ÇANAKKALE’mizde Lisans Öğrencisinden Emekli Kimya gönüllülerimize Ülkemizin Kimya alanında gelişmişliğine katkı sağlamak isteyen herkesi 23-28 Ağustos 2015 tarihlerinde 27. Ulusal Kimya Kongresi için bekliyoruz.
Haberler