Etkinlikler
04
Ağustos
Ortak Dil Kardeşlik Afiş Yarışması
Dumlupınar Tarihinde Ortak Dil Kardeşlik Poster Tasarım Yarışması  Yarışmanın Amacı ve Konusu: Bu yarışmanın amacı; insanlık tarihinde önemli bir yeri bulunan ve 30 Ağustos 1922'de yaşanan Dumlupınar Ruhu’nun; özgürlüğün, iradenin ve evrensel barışın sembolleştiği bir anlayışı, poster tasarım yarışması düzenleyerek gelecek kuşaklara aktarmak, yaşatmak ve görsel bir bellek oluşturmaktır. 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar evrensel barışa giden yolu göstermesi ile abideleşmiştir. Dumlupınar'ın sembolü “Değerlerin el üstünde tutulması” mesajı ile tarihe kazınmıştır. Dumlupınar Üniversitesi bu bilinç ile yaşamaktadır. Yarışma Başvuru Formu İndir Yarışma Teknik Şartnamesi İndir KATILIM KOŞULLARI 1. Yarışmaya Dumlupınar Üniversitesinde öğrenim görmekte olan tüm üniversite öğrencileri katılabilir. 2. Her öğrenci yarışmaya,  daha önceden herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş 3 (üç) eseriyle katılabilir. 3. Sergilenmeye uygun görülen eserler ve derece alanlar sergilenecektir. 4. Dereceye giremeyen tasarımların sahipleri sergi süresinin bitiminde (bir ay içinde) Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden tasarımlarını elden veya kargo ile kargo masrafını ödeyerek geri alabileceklerdir. Süresi içinde geri alınamayan eserlerin sorumluluğu kabul edilmeyecektir. 5. Yarışmaya katılan öğrenciler yarışma şartlarını ve seçici kurul kararlarını peşinen kabul etmiş sayılacaktır. TEKNİK KOŞULLAR 1. Yarışmaya katılan tasarımlar kağıt üzerine serbest teknikte olabileceği gibi sayısal (bilgisayar ve program) ortamında yapılarak dijital çıktı alınarak da yapılmış olmalı ve sergilenmeye hazır olmalıdır. 2. Yarışmaya gönderilen tasarımların uzun kenarları 130 cm fazla ve kısa kenarı 70 cm den az olmamalıdır. ESERLERİN TESLİM ŞEKLİ VE İADESİ  1.  Katılımcılar 2 adet zarf kullanacaklardır. 2. Tasarımların arka yüzüne, zarflardan biri  yapıştırılacak diğeri toplama merkezine verilecek, zarflar içerisinde “DUMLUPINAR TARİHİNDE ORTAK DİL KARDEŞLİK POSTER TASARIM YARIŞMASI BAŞVURU FORMU” eksiksiz doldurulup ayrıca  A4  ebadında bir kağıda  özgeçmiş yazılıp, zarflar kapatılacaktır. 3. Her zarfın üzerinde üç (3) rakam ve üç (3) harften oluşan bir rumuz kullanılacaktır. Gönderdiği her eser için altı rakamdan oluşan bu rumuza eserin sıra numarası yazılmalıdır. (Örn: ÇÖL456-1 gibi). 4. Katılımcının rumuzu tasarımın arkasındaki zarfta  yer alacaktır. 5. Zarfların üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir isim, ayırıcı işaret ve yazı bulunmayacaktır. Bu şekilde bir işlemin tespiti halinde tasarım yarışma dışı bırakılacaktır. Dereceye giremeyen tasarımın sahipleri sergi süresinin bitiminde (bir ay içinde) Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden resimlerini elden veya kargo ile  ücretini ödeyerek geri alabileceklerdir. Süresi içinde geri alınamayan tasarımların sorumluluğu kabul edilmeyecektir (Kargo ile gönderilen tasarımların gönderi ve iade kargo ücretleri eser sahipleri tarafından karşılanacaktır.) ESERLERİN TESLİMİ Tasarımlar 04 Ağustos 2014 tarihinde saat 17.00’a kadar eser toplama merkezine Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne elden veya kargo ile teslim edilmelidir. NOT: Kargoda meydana gelen hasarlardan ve gecikmeden Dumlupınar Üniversitesi sorumlu değildir. Belirtilen süre içerisinde belirtilen adrese ulaşmayan tasarımlar yarışmaya dâhil edilmeyecektir. ESERLERİN KULLANIM HAKKI - Yarışmada ödüle değer bulunan tasarımlar,  tüm haklarıyla Dumlupınar Üniversitesine ait olacak tasarımlar iade edilmeyeceklerdir.  Tasarımların tüm gönderme masrafları eser sahibine aittir. Tasarımların yarışma sonrasında geri istenmesi durumunda geri gönderme masrafları da katılımcıya aittir. Yarışmaya katılanlar yarışma koşullarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.  Ödül alan ve sergilenen tasarımlar Dumlupınar Üniversitesi tarafından hazırlanacak katalogda yer alacaklardır. Burada seçilen eserler afiş, duvar takvimi vb. üretimlerinde de kullanılabilecektir. YARIŞMA TAKVİMİ Yarışma Başlama Takvimi     : 2014                                                 Son Başvuru Tarihi                : 04 Ağustos  2014                             Değerlendirme Tarihi             : 11 Ağustos 2014 Sonuçların Açıklanması         : 14 Ağustos 2014          Yarışma sonuçları Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Yönetim Birimi web sitesinden (ssp.dpu.edu.tr) duyurulacaktır.  Aynı sitede Dumlupınar konulu makale/derleme/söyleşi çalışmaları başlayarak katılımcı öğrencilerimize bilgilendirme yapılacaktır. ÖDÜLLER: 1. lik ödülü 3000 TL ve sertifika, 2. lik ödülü  2000 TL ve sertifika, 3. lük ödülü 1000 TL ve sertifika, 4. Mansiyon 500 TL ve sertifika, 5. Mansiyon 500 TL ve sertifika, Sergilenmeye değer bulunan tasarımlara sadece sertifika verilecektir. ÖDÜL TÖRENİ Ödül töreni 30 Ağustos Zafer Bayramı anma haftası törenlerinde, Dumlupınar Üniversitesi Bedesten Sergi Salonunda yapılacaktır. DEĞERLENDİRME Seçici kurul 11 Ağustos 2014 tarihinde toplanacak ve değerlendirme yapacaktır. Değerlendirme sonucu tasarımların yoğunluğuna göre en kısa sürede ilan edilecektir. SERGİLEME Ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserler 30 Ağustos 12 Eylül 2014 tarihleri arasında Dumlupınar Üniversitesi Bedesten  Sergi Salonu’nda  sergilenecektir. ESER TESLİM ADRESİ Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Evliya Çelebi Yerleşkesi KÜTAHYA İletişim: İlyas Önder Ökdem Murat Çalış Nazik Çiğdem Resul Ay Tel: 0 (274) 265 20 45 - 4677, 4542, 4557
Haberler
Pediatrik Onkoloji Hastalarında Konstipasyon, Değerlendirme ve Hemşirelik Bakımı Bildirileri Sunuldu
Yavuz ve Yiğit sundukları bildirilerin amaçlarını şu şekilde açıkladılar: “Konstipasyon normal defekasyon olayının yapılamayışı veya yetersiz oluşu sonucu sert ve seyrek defekasyon durumudur. Kemoterapi sırasında ilaçların etkisiyle, kişilerin tedavi sırasında daha az aktif olmaları, daha az beslenmeleri nedeniyle konstipasyon oluşabilir.” Bulgu ve sonuç noktalarına da değinen Yavuz ve Yiğit şunları belirtti: “Ülkemizde gerek sağlıklı gerekse pediatrik onkoloji hastası olan çocuklarda konstipasyonu değerlendirecek ölçeğe literatürde rastlanmamış olup pediatrik onkoloji hastalarına uyarlanan “Konstipasyon Değerlendirme Ölçeği”nin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada pediatrik onkoloji hastalarında oluşan konsitpasyonun değerlendirilmesi, hemşirelik tanıları, konstipasyonun önlenmesi için gerekli hemşirelik girişimleri ve uygulanan tedavi açıklanacaktır. Sonuç olarak; pediatrik onkoloji hastalarında konstipasyona ilişkin risk faktörlerinin kontrol altına alınabilmesinde; konstipasyonun sağlık profesyonelleri tarafından geçerli ve güvenilir ölçme araçları kullanılarak değerlendirildiği, kemoterapi alan çocuklara konstipasyona ilişkin uygun girişimleri içeren eğitimin verildiği randomize kontrollü çalışmaların yapılması önerilmektedir.”
Oyun Gönüllüleri (VİPER) Toplantısı Yapıldı Hedef; Avrupa Genelinde Oyun Elemanı Kursu Oluşturmak
Kütahya Sosyal Bilimler MYO Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. A. Naci Doğrul ve Yrd. Doç. Dr. H. Günsel Doğrul yaptıkları açıklamada şunları vurguladı: “Oyun Gönüllüleri- İstihdam Yolu (VİPER- The Volunteers in Play- Employment Routes) projesi, Avrupa Birliği Yenilik Transferi Programı tarafından desteklenen iki yıllık bir projedir. Oyun Gönüllüleri (Volunteers in Play) projesi, çocuklarla zaman geçirmeyi seven ve “çocuk oyunları” hakkında bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen bireylere yönelik bir eğitim programıdır. Projenin sonunda ortaya çıkacak ürün, mesleki eğitim verenler ve yararlanıcılar için gereken ders materyallerini de içeren, birçok dilde hazırlanmış bir mesleki eğitim programı olacaktır. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin 31. maddesinde de belirtildiği üzere ‘Oyun her çocuğun hakkıdır.’ Çocuk Hakları sözleşmesinin ilgili maddesinden yola çıkarak, projenin sonunda oluşturulan kurs, yetişkinlere çocuklar için oyunun neden önemli olduğunu anlatan ve oyun faaliyetlerini destekleyen kullanışlı bir kılavuz oluşturulacaktır. Proje, ilk olarak Birleşik Krallık da, oyun elemanı (playworker) olarak bireysel yeterliliklerini geliştirmek isteyen eğitimciler, anne ve babalar ve gençler için geliştirildi. Avrupa genelinde kullanılacak olan kurs ile öğreniciler ve öğreticiler için birer eğitim seti oluşturulacak. Söz konusu sette çocuklara yönelik pratik aktiviteler yanında oyunun çocuk gelişimindeki önemimi anlatan teorik bilgiler, oyun alanlarında güvenlik için yapılacaklar ve oyun alanı oluşturma gibi konularda da bilgiler verilecek. ‘Oyun Gönüllüleri’  isimli kurs, İngiltere Sektör Yeterlilikleri Konseyi tarafından akredite edildi. Palermo toplantısında, proje ortakları, kursun içeriği, yapısı ve uzunluğu hakkında kararlar aldılar. Toplantının ardından, ortaklar kursun yapısı ve içeriğinin adaptasyonu hakkında çalışacaklar ve sonrasında oluşturulan kurs materyallerini ortak ülkenin kendi diline çevirisini gerçekleştirecekler.” Proje hakkında gelişmeler için http://viperproject.eu/wordpress/?lang=tr
GSF Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Çizgi film/Animasyon Anasanat Dalı Öğrencilerimiz Ödülleri Topladı
İKİNCİ BAK SETEM Akademi Ödülleri Töreni Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. SETEM Başkanı Mehmet Güleryüz, bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz BAK Akademi Ödülleri Yarışması’na ilk elemeyi geçen toplamda 107 belgesel, animasyon, kurmaca film kategorilerinde ödüllere aday oldu. 19298 kişi tarafından internet üzerinden filmler izlendi. Halk jürisinden oluşan ön jüri toplam 5694 kişi filmlere oy kullanarak 16 kategorideki ilk 10 finalistleri belirledi. Böylece sinema alanında en geniş kapsamlı ön eleme jürisi oluşmuş oldu. Sektördeki 940 meslek profesyonelleri arandı, kabul eden 250 kişilik jüri üyesi oluşmuş oldu. Güleryüz “Oyuncu, yönetmen, yapımcı, senarist, görüntü yönetmeni ve kurgu editörü olarak çalışanlardan oluşturulan jürilerimize kullanıcı adı ve şifre gönderildiğini ve www.setemakademi.com üzerinde toplam 78 jüri üyesinin oy kullandığını belirtti. Açılış konuşmalarının ardından belgesel, animasyon ve kurmaca film kategorilerinde en iyi ödüller sahiplerini buldu. Tören sırasında En İyi Belgesel, En İyi Animasyon ve En İyi Kurmaca filmlerin gösterimi gerçekleşti. Bu değerlendirmeler neticesinde öğrencilerimizden Buğra Uğur Sofu ve Serdar Çotuk 4 dalda ödüle layık görüldü. Bu kapsamda öğrencilerimiz En iyi Animatör, En iyi Animatör Animasyon, En iyi Animasyon Yönetmeni ve En İyi Animasyon Senaryosu dallarında ödüle layık görüldüler. Bölüm Başkanı Doç. Dr. Levent Mercin başta öğrenciler olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.