Muafiyet

DERS MUAFİYETİ YAPMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!!

Bölümüzde Ders Muafiyetleri; Ders Muafiyet Talep Formunu (Bölüm web sitesinde Öğrenci/Form ve Dilekçeler kısmında bulabilirsiniz.), geldiğiniz okuldaki ders içeriğini ve transkriptinizi Muafiyet Komisyonuna konu başlığı “Yatay Geçiş Ders Muafiyet Talebi” / "Dikey Geçiş Ders Muafiyet Talebi" / "AF Ders Muafiyet Talebi"olacak şekilde atılması gerekmektedir.

 

Ders Muafiyet Talep Formunun Doldurulması;

Bölümümüzdeki derslerin kodlarına, yarıyıllarına ve içeriklerine DPÜ BOLOGNA (Bologna/ Akademik Birimler/Lisans/Mühendislik Fakültesi/ Bilgisayar Mühendisliği/Dersler) sitesinden ulaşabilirsiniz.

İntibak ve ders sayımı işlemlerinde aşağıdaki kurallar uygulanır:

a) İntibak işlemleri güncel müfredata göre yapılır.

b) Önceki programda alınmış ancak güncel müfredatta yer almayan dersler intibak dışı bırakılır.

c) Not çizelgesindeki geçer notlu derslerin hangilerinin programa sayılacağı ve hangilerinin tekrarlanması gerektiği bölüm başkanlığınca belirlenir.

ç) İntibak işlemlerinde öğrencinin getirdiği şartlı geçer (DD, DC) notlu dersler, intibak dışı bırakılır.

d) İntibak işlemlerinde bir dersin ön şartının sağlanması için ön şart olan dersten geçer not alınmış olması gerekir.

e) Üniversiteye yeni yerleşen veya dikey geçişle gelen öğrencilerin, intibakı yapılan derslerinin AKTS kredilerinin toplamına göre azami süresinden kullandığı kabul edilen yarıyıl veya yarıyıllar hesaplanarak öğrencinin azami süresinden düşülür. Bu işlemde, bir yarıyıla karşılık olarak 30 AKTS kredisi kullanılır.  

f) AKTS değeri iki– beş (dâhil) arasında ise, bir eksik AKTS değerine kadar kabul edilir.

g) Altı-sekiz (dâhil) arasında ise, iki eksik AKTS değerine kadar kabul edilir.

h) Dokuz ve daha yukarı AKTS değerinde olan dersler için ise, üç eksik AKTS değerine kadar kabul edilir.

Son Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2023, Salı