Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Bilgisayar ve bilişim alanındaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip edebilen, yetkin, yaratıcı, bilimsel üretim gücüne sahip, bilim ve deneyi esas kabul eden, katılımcı, sayısal ve akademik düşünme gücüne sahip, öğrenmeyi öğrenmiş, sorumluluk almaktan kaçınmayan, lisans ve lisansüstü seviyede bireyler yetiştiren ve teknoloji ve bilim üreten ve uluslararası alanda üretilen bilgiyi toplumsal ve endüstriyel faydaya dönüştürmeye katkıda bulunan bir bölüm olmaktır.

Bilgisayar Mühendisliği bölümümüzün misyonu, öğrencilere mükemmel bir eğitim sunarak bilgisayar mühendisliği alanında lider ve yetkin profesyoneller yetiştirmektir. Misyonumuz, öğrencilere güçlü bir akademik temel, pratik beceriler ve analitik düşünme yetenekleri kazandırmakla birlikte, etik değerlere ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştirmeyi de içermektedir. Ayrıca, endüstriyle işbirliği yaparak sektördeki güncel gelişmeleri takip ediyor ve öğrencilerimizi bu gelişmelere hazırlıyoruz.

Vizyonumuz

Ulusal ve uluslararası akredite olmuş, diğer üniversiteler ve özel sektörle sürekli iletişim halinde, uluslararası çapta kaliteli eğitim veren bölgesindeki en iyi bilgisayar mühendisliği bölümlerinden biri olmak.

Bilgisayar Mühendisliği bölümümüzün vizyonu, bilgisayar mühendisliği alanında öncü bir bölüm olmaktır. Bu vizyonu gerçekleştirmek için sürekli olarak yenilikçi yaklaşımlar ve eğitim metodları geliştiriyoruz. Bölümümüz, öğrencilere güçlü bir teknik altyapı sunmanın yanı sıra, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine aktif olarak katılım sağlamalarını teşvik ediyor. Ayrıca, öğrencilerin liderlik becerilerini geliştirmeleri ve teknolojik yeniliklere yönlendirecekleri projeler üretmeleri için destek veriyoruz.

Vizyonumuz aynı zamanda, bilgisayar mühendisliği alanında topluma ve endüstriye değer katan araştırmalar yapmayı da içeriyor. Bölümümüzdeki akademisyenler, sektöre yön veren araştırma projelerine liderlik ediyor ve bilimsel çalışmalara katkı sağlıyor. Bu sayede, teknoloji ve inovasyon alanında yeni fırsatlar yaratma ve toplumun ihtiyaçlarına çözümler üretme hedefini takip ediyoruz.

Bilgisayar Mühendisliği bölümümüz, öğrencilere disiplinler arası işbirliği yapma ve iletişim becerilerini geliştirme fırsatı da sunuyor. Böylelikle, mezunlarımız farklı sektörlerde ve disiplinler arası projelerde liderlik yapabilecek ve toplumsal sorunları çözme konusunda etkin rol alabilecek yetkinliklere sahip olacaklar.

Misyonumuz ve vizyonumuz doğrultusunda, Bilgisayar Mühendisliği bölümümüz öğrencilere geniş bir eğitim yelpazesi, araştırma fırsatları ve sektörle yakın ilişkiler sunarak bilgisayar mühendisliği alanında kapsamlı bir deneyim sağlamayı hedeflemektedir.

Bununla birlikte, aşağıdaki unsurlar da vizyonumuzun bir parçasıdır:

İnovasyon ve Teknolojik Gelişim: Bilgisayar Mühendisliği bölümümüz, öğrencilerin teknolojik yeniliklere öncülük etme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar. Öğrencilerimiz, yeni teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve uygulanması konularında beceriler kazanarak, sektördeki değişimlere öncülük edeceklerdir.

Topluma Hizmet: Bölümümüz, bilgisayar mühendisliği alanındaki bilgi ve becerileri toplum yararına kullanmaya odaklanır. Öğrencilerimiz, çeşitli sosyal sorunlara çözümler üretmek, toplumun ihtiyaçlarını karşılamak ve sürdürülebilir bir gelecek için teknolojik yenilikler yapmak konusunda bilinçlendirilir.

Sürekli Öğrenme ve Gelişim: Bilgisayar Mühendisliği bölümümüz, öğrencilerin ömür boyu öğrenme ve gelişme yeteneklerini destekler. Hızla değişen teknoloji trendleri ve sektör gereklilikleri doğrultusunda, öğrencilerimize güncel bilgiler ve yetenekler sunarak, mezunlarımızın rekabetçi bir avantaj elde etmelerini sağlarız.

Küresel Perspektif: Bölümümüz, küresel bir vizyona sahiptir ve öğrencilerin küresel düzeyde çalışabilme becerilerini geliştirmeyi hedefler. Uluslararası işbirlikleri, kültürel çeşitlilik ve farklı perspektiflerle zenginleşmiş bir öğrenme ortamı sunarak, öğrencilerimizin küresel sorunları anlama ve çözme kapasitesini artırırız.

İşbirliği ve Ağ Oluşturma: Bölümümüz, öğrencilerin sektörle yakın ilişkiler kurmalarını ve işbirliği yapmalarını teşvik eder. Staj imkanları, endüstriyel projeler, konuk konuşmacılar ve mezunlarımızın desteklediği ağlar aracılığıyla, öğrencilerimizin iş dünyasıyla bağlantı kurmalarını ve kariyer fırsatlarına erişim sağlamalarını sağlarız. Bu misyon ve vizyon doğrultusunda, Bilgisayar Mühendisliği bölümü olarak sizlere sağlam bir eğitim sunmayı taahhüt ediyoruz.

Son Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2023, Salı