Staj

 

Staj Yapacak Öğrencilerimiz aşağıdaki açıklamaları okumak zorundadırlar:

Öncelikle Staj Akış Diyagramımızı inceleyip sonrasında Bölüm Staj Yönergemizi okuyunuz. 

Yapacağınız staj, yönergede bulunan Donanım/Yazılım staj içeriği ile uyumlu olmak zorundadır, dolayısıyla içerik uyumunu staj yapmak istediğiniz yere sorunuz.

Staj hakkında sıkça sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

 

2023-2024 staj başvurusu tarihlerine ulaşmak için tıklayınız.

2023-2024 güz eğitim öğretim yılı itibari ile staj başvuruları YÜZ YÜZE alınacaktır. Online başvuru kabul edilmemektedir. (2.10.2023 itibari ile)


STAJ BAŞVURU SÜRECİ :

Staj başvurusu için Staj Zorunluluk Belgesini çıktı alıp üzerini doldurduktan (Bu belge iş yerine götürülecektir) sonra iş yerinize kaşeletip imzalatacağınız Staj Kabul Belgesi ile birlikte Staj Sigorta Talep Formu ve SPAS Belgesini staja başlamadan en geç 5 iş-günü (en az 1 hafta) önce bölüm staj komisyonuna imzalatmanız ve bölüm sekreterliğimize teslim etmeniz gerekmektedir (Dolayısıyla son ana bırakmayınız). Bölüm sekreterliğimize teslim ettiğiniz evrakların fotoğraflarını da çekip saklayınız. 

İş yerinden bir ücrete alınacaksa Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Öğrenci ve İşveren Bilgi Formu staj mulakatı esnasında maaş dekontu ile birlikte getirilmelidir. Bir kamu kurumunda staj yapılacaksa ya da staj yerinde maaş alınmayacaksa Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Öğrenci ve İşveren Bilgi Formu'nu doldurmaya gerek yoktur.

Eğer Cumartesi günleri de staj yapılacaksa, ilgili şirketten Cumartesi çalıştığına dair imzalı kaşeli yazı getirilmelidir.

Staj sigortasını iş yeri karşılayacak ise Staj Sigorta Talep Formu'na gerek olmayıp iş yerinden sigorta yapacağına dair mühürlü imzalı bir yazı getirilmelidir. Örneğin Staj iş yeriniz sigortanızı karşılayıp maaş da verecekse Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Öğrenci ve İşveren Bilgi Formu'na sigortası tarafımızdan karşılanacaktır ibaresi ekletmek yeterlidir.

Staja başlamadan önce, Staj Sicil Fişi ve Staj Defterinin ilgili alanlarına birer tane fotoğraf yapıştırılmalı, Staj Sicil Fişindeki bölüm onayı kısmına bölüm başkan yardımcıları veya staj komisyon üyeleri tarafından onay imzası alınmalı, sonrasında da öğrenci işlerinden fotoğraflara mühür yaptırılması gerekmektedir. 

NOT : Staj başvuru sürecini tamamlayıp çeşitli nedenlerden dolayı stajlarına başlayamayan veya yarıda kesmek durumunda kalan öğrencilerimiz, staja devam etmeyecekleri tarihten en geç 2 iş günü önce staj komisyonunu dilekçe ile bilgilendirmek zorundadır. Dilekçelerinde staj sigorta talep formuna yazdıkları staj başlangıç ve bitiş tarihleri, staj yapacakları kurum, stajın yarıda kesildiği tarih ve mazeretleri açıkça belirtilmelidir. Aksi takdirde staj sigortası işlemlerinden kaynaklanan maddi cezalar ilgili öğrenciye yansıtılacaktır!

Stajla İlgili Form ve Belgeler
Staj Zorunluluk Belgesi
Staj Kabul Belgesi
Staj Sigorta Talep Formu (Zorunlu staj) (Bilgisayar ortamında doldurulacak) 
Staj Sigorta Talep Formu (İsteğe bağlı staj) (Bilgisayar ortamında doldurulacak) 
Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Öğrenci ve İşveren Bilgi Formu

SPAS Belgesi Hakkında (Staj başvurusunun yapılacağı gün alınmalıdır.)

Staj Sicil Fişi
Staj Defteri
Bölümde Staj Yapma Dilekçesi
Staj Kabul Formu (ÖDEV)  - Pandemi Süreci İçin Geçerlidir.

 

Dönem içinde zorunlu staj yapmak isteyen öğrenciler: Aşağıdaki öğrenciler staj yapılabilirler:

- Yarıyıl içinde ders kaydı bulunmayan öğrenciler,

- Çözümleme-Tasarım-Proje dahil olmak üzere yarıyıl içinde haftalık ders programında sadece 1(bir) gün dersi bulunan öğrenciler,

- Yarıyıl içinde sadece 1 derse kaydı bulunan ve bu dersin iki güne yayılmasına rağmen, dersleri her iki günde de mesai saaatinden (17.00) sonra başlayan öğrenciler.

Dönem içinde isteğe bağlı staj yapmak isteyen öğrenciler: Dersleri olmadığı günlerde staj yapılabilir. Staj başlatma prosedürü zorunlu staj ile aynı olup, staj defteri ve sicil fişine gerek yoktur.

 

YURTDIŞI STAJLARI

Yurtdışında staj yapacak/yapan öğrencilerimizin getirecekleri evraklar:

Staj öncesinde bölümümüzü bilgilendirmek amacıyla Bölüm Staj Komisyonuna dilekçe vermelidirler. 

Staj sonrasında bölümümüze staj yaptığına dair ilgili işyerinden mühürlü bir belgeyi ve staj defterini teslim etmek zorundadırlar. Defter İngilizce/Türkçe olabilir. Defter, staj yapılan yerdeki ilgili mühendise imzalatılmalıdır. 

 

ERASMUS STAJLARI

Erasmus stajı yapacak/yapan öğrencilerimizin staj başvuru ve staj süreci bilgilerini Üniversitemiz Dış İlişkiler Koordinatörlüğü veya "http://erasmus.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/239/staj-hareketliligi" adresinden öğrenebilirler. 

Erasmus stajı yapan öğrencilerimiz de staj sonrasında bölümümüze Staj defteri teslim etmek zorundadırlar. Defter İngilizce/Türkçe olabilir. Derfter, staj yapılan yerdeki ilgili mühendise imzalatılmalıdır.

 

STAJ MULAKATLARI

Mülakat tarihleri ve saatleri bölüm sitesinden öğrencilere duyurulacak ve öğrenciler belirtilen gün ve saatte mülakat yerlerinde olmak zorundadırlar. Geçerli bir mazeret sunmadan mülakata gelmeyen öğrencilerin stajları geçersiz sayılacaktır.

Not 1: Özellikle; "bilgisayar kasasına parça (ekran kartı, ram vb) söküp takmak ve bu parçaların ne olduğunu internetten kopyala/yapıştır yazmak" bir staj değildir. Parça söküp-takmak ancak Donanım stajınızın 4-5 günlük bir kısmı olabilir. O yüzden Bölüm Staj Yönergemizdeki donanım staj konularını iyi inceleyiniz.

Not 2: "Format attım" veya "CD-ROM tamiri yaptım" gibi ifadeler staj reddine sebep olabilecek cümlelerdir. Dikkatli olunuz.

Not 3: Staj defterlerine internetten veya kitaplardan kopyala/yapıştır ile bilgi yazmayınız. Deftere yazacaklarınız iş yerinizde ne yaptığınız olmalıdır.  

Not 4: Yapılan staj karşılığında maaş alan öğrencilerimiz maaş dekontlarını, mülakat esnasında bölümümüze teslim etmelidirler. 

 

Mezun Durumdaki Öğrencilerimizin Staj Mulakatları

Mezun durumunda olup sadece staj mülakatına gelecek öğrencilerin e-mail yoluyla mülakat talep etmesi gerekmektedir. Öğrencinin bu talebinin üzerine staj komisyonu öğrenciye, 5 ile 15 iş günü sonrasına mülakat tarihi verecektir. Öğrenciye bildirilen tarihte ve saatte komisyon tarafından mülakatı yapılacaktır.

Öğrenci Numarasının Sonu Tek Olan Öğrenciler Staj Mulakat Randevusu İçin : "nagihan.yagmur@dpu.edu.tr"

Öğrenci Numarasının Sonu Çift Olan Öğrenciler Staj Mulakat Randevusu İçin: "mehmet.dursun@dpu.edu.tr"

mail adresleri ile iletişime geçmelidir.

Staj Değerlendirmesi

1. İlk yapılan Staj 30 gün ve üzeri ise OBS'ye Staj1 notu girilir.

2. İlk yapılan Staj 20 gün ise OBS'ye Staj1 notu girilmez. (Staj1 notunun girilebilmesi için en az 30 günlük staj gerekir).

3. İlk yapılan Staj 20 gün ise:

--3a--> öğrencilerimiz 2. stajlarını 20 gün yaparlarsa staj1 notu OBS'ye işlenir.

--3b--> öğrencilerimiz 2. stajlarını 40 gün yaparlarsa staj1 ve staj2 notu OBS'ye işlenir.

4. DGS öğrencilerimizin Yüksek okuldayken yapmış oldukları stajlar 20 iş günü olarak sayılır ve OBS sistemine Staj1 notu girilir. DGS öğrencilerinin kalan 40 iş günlük stajlarını tamamlamaları durumunda Staj 2 notu OBS sistemine girilir. Açıklama için tıklayınız.

5. Mühendislik Tamamlama Öğrencilerimiz Staj1den muaftırlar. 30 günlük 2.stajlarını yaptıktan sonra Staj2 notu OBS'ye girilir.

--5a-->İlgili öğrencilerimiz iş yerlerinde İş Tanımı/Ünvanı: Bilgisayar Teknikeri, Bilgi İşlem Birim Yöneticisi, Bilişim Uzmanı, Bilgisayar Ağ Yöneticisi vb olacak şekilde en az 2 yıl süre ile çalışıyorlarsa Staj2den muaf olabilirler. Bu öğrencilerimiz çalıştıkları kurumdan alacakları "İş Tanımı/Ünvanı" ve  çalışma tarihlerini gösteren belge ve SGK çalışma dökümü ile bölümümüz staj komisyonuna başvurabilirler. ("Bilgisayar İşletmeni" ünvanı geçerli değildir.)

 

Bölümümüz staj sistemine ulaşmak için tıklayınız (Sadece okul içerisinden erişim vardır.)

 

Öğrencilerimiz yukarıdaki açıklamaları okuduktan sonra anlayamadıkları bir husus olursa aşağıda belirtilen bölüm staj komisyonu üyelerine sorabilirler. 

Staj Komisyonu üyeleri:
Arş.Gör. Nagihan YAĞMUR
Arş.Gör. Mehmet Ali DURSUN

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2024, Çarşamba