Yaz Okulu

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Döneminde Fakültemizde açılacak olan dersler için tıklayınız.

Fakültemiz ders Programı için tıklayınız.

- Başka fakülte veya üniversitelerden ders almak isteyen öğrenciler “Başka Bir Üniversiteden Ders Alma Talep Formunu” eksiksiz olarak doldurulduktan sonra Bölüm Başkanının uygun görüşünü ve ayrıca Fakülte Yönetim Kurulunun onayını almak zorundadırlar. Fakülte Yönetim Kurulu onayı alınmadan başka bir üniversiteden ders alınamaz, alınması halinde de geçersiz kabul edilir. (Öğrencilerimizin Başka bir Üniversiteden Ders Alma Talep Formu'nu doldurup çıktısını alarak imzalamaları ve ekleri (ders programı ve ders içerikleri) ile birlikte nagihan.yagmur@dpu.edu.tr e-posta adresine PDF formatında göndermelidirler)

- Mühendislik Çözümlemeleri, Mühendislik Tasarımı ve Bitirme Projesi gibi proje esaslı dersler yaz okulunda açılamaz ve bu dersler için başka bir üniversiteden ders almak üzere eşdeğerlik verilemez.

- Yabancı Dil I-II, A.İ.İ.T I-II ve Türk Dili I-II dersleri Fakültemizde açılmamakta olup, Üniversitemizin diğer birimlerinden alınmasına izin verilmektedir.

- Öğrencinin Üniversiteye bağlı başka bir bölümden/birimden veya diğer üniversitelerden alacağı bir ders;

  • AKTS değeri 2-5 (5 dahil) arasında ise 1 eksik AKTS değerine kadar;
  • 6-8 (8 dahil) arasında ise, 2 eksik AKTS değerine kadar,
  • 9 ve daha yukarı AKTS değerinde olan dersler için ise 3 eksik AKTS değerine kadar kabul edilir.
  • Örneğin bir dersin DPÜ Bilgisayar Müh Bölümünde AKTS değeri 5 olsun. Başka Üniversiteden alacağı dersin AKTS değeri 4,5,6 olabilir, ancak 3 ise uygun olmamaktadır.

- Öğrencilerimiz

  • "Lineer Cebir" ve "Devre Teorileri" derslerini Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden alabileceklerdir. Form/dilekçe vb gerekmemektedir. OBS ders kaydı ile dersi seçebileceklerdir.
  • "Olasılık ve İstatistik" dersini Endüstri Mühendisliği Bölümünden alabileceklerdir. Form/dilekçe vb gerekmemektedir. OBS ders kaydı ile dersi seçebileceklerdir.
22 Temmuz 2020, Çarşamba / 329 defa okundu.